Lejupielāde

Jurista sagatavots iesnieguma paraugs iesniegšanai pašvaldībā, apstrīdot skolas atbildi vai atbildes trūkumu uz kādu no pirmajiem iesniegumiem

Jurista sagatave otrajam solim, ja saņemta vai 30 darba dienu laikā nav saņemta atbilde no