Aplūkojam ārstiem paredzētu dokumentu:

Detalizēti dati par “Pfizer” ražoto vakcīnu, kas jau tiek injicēta cilvēkiem “progresīvi-demokrātiskas” ievirzes valstīs, tostarp, Latvijā;

Virkne pārsteidzošu teikumu, no sērijas: “šo mēs nezinām; to vēl neesam izpētījuši; šis aspekts nav paredzams, taču jāinjicē divas devas.”

No teksta:

 • Vakcīnu nedrīkst injicēt bērniem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu (nav testēta uz bērniem un nav paredzēta bērniem). Lūgums nodot šo informāciju tuviniekiem, draugiem, kolēģiem – katram gadījumam, ja nu viņi nonāk saskarē ar uzņēmīgiem un pret svešiem bērniem “gādīgiem” pediatriem.

Vakcīnu aizliegts injicēt grūtniecēm. Vismaz divus mēnešus pēc vakcīnas saņemšanas nav ieteicams ieņemt mazuli.

 • Vakcīnu nedrīkst injicēt sievietēm zīdīšanas periodā. (Jaukās dāmas, lūk, oficiāls atbrīvojuma iemesls no nepatikšanām. Zīdām bērnus tik ilgi, cik nepieciešams šapito pārlaišanai)
 • Nav veikti eksperimenti ar dzīvniekiem, lai noteiktu vakcīnas iedarbību uz reproduktīvo veselību. “Nav pieejami dati par vakcīnas ietekmi uz fertilitāti un reproduktīvo funkciju.”

Nav veikti pētījumi par šīs vakcīnas savienojamību ar jebkāda cita veida farmakoloģiskajiem preparātiem. Tiek rekomendēts izvairīties no citu medikamentu lietošanas vakcīnas injicēšanas periodā.

 • Vakcīnas maisījumu pieļaujams atšķaidīt vienīgi ar NaCl 0,9% šķīdumu.
 • Jāuzsver, ka “14 dienas pēc COVID vakcīnas pieļaujama gripas vakcīnas injicēšana”.

Oficiāli atzītās blakusparādības, kuras līdz šim novērotas klīniskajos pētījumos:

Klīniskajos pētījumos ziņotās nevēlamās blakusparādības ir uzskaitītas šajā sadaļā pa MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijām biežuma un nopietnības samazināšanās secībā.

Biežums ir definēts šādi: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz <1/10), retāk (≥ 1/1000 līdz <1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (<1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

 • Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi:
  • Retāk: limfadenopātija
 • Nervu sistēmas traucējumi:
  • Ļoti bieži: galvassāpes
 • Skeleta-muskuļu un saistaudu slimības:
  • Ļoti bieži: artralģija; mialģija
 • Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā:
  • Ļoti bieži: sāpes injekcijas vietā; nogurums; drebuļi; pireksija
  • Bieži: apsārtums injekcijas vietā; injekcijas vietas pietūkums
  • Retāk: slikta pašsajūta
 • Kuņģa-zarnu trakta traucējumi:
  • Bieži: Slikta dūša

Noderīgi:

 • Pfizer vakcīnas dokuments Lielbritānijas mediķiem: šeit
 • U.K. valdības informācija par COVID-19 mRNA vakcīnu: šeit
 • Valsts protokols COVID-19 mRNS vakcīnai BNT162b2 (Pfizer / BioNTech) – šeit
 • Par apkopojumu paldies KatiaTxiLive

Last modified: 1. oktobris, 2021