Lejupielāde

Pamatojuma dokumenti, ko uzrādīt izglītības iestādes vadībai

Vai izglītības iestādei ir tiesības neuzņemt bērnu, kuram nav veiktas profilaktiskās potes