Vecāku pieredze

Aģitēja eksperimentāli vakcinēties

“Skolas laikā piedalījos putnu gripas vakcīnas eksperimentālajā izpētē. Mums