Lejuplādē .doc dokumentu šeit.

Lejuplādē PDF dokumentu šeit.

Instrukcija:

  1. Izdrukāt trīs eksemplārus. (Viens paliek Pieteicējai/am, Viens – Atbildētājam, kas klāt jāpievieno pieteikumam, Viens – Tiesai);
  2. Pie Pieteikuma jāpievieno visi pielikumi, + 1 pieteikuma eksemplārs Atbildētājam + kvīts par valsts nodevas nomaksu.
  3. Samaksāt Valsts nodevu 30,00 EUR uz šo kontu:

Saņēmējs: Valsts kase

Konta Nr. LV87TREL1060190911400

Iemaksas mērķis: vārds, uzvārds, personas kods. Ja valsts nodevas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta valsts nodeva, identificējošā informācija: vārds, uzvārds, personas kods.

  • Interneta vietnē https://www.tiesas.lv/tiesas/meklet ievadīt savu deklarēto adresi un noskaidrot tiesas piekritību. Jāskatās Administratīvā rajona tiesas adrese. Uzmanīgi, arī pieteikumā jāizlabo tiesas nosaukums un adrese, attiecīgi atbilstoši jūsu adresei.
  • Nosūtīt pieteikumu ar visiem pielikumiem uz tiesu. Sūtīt pa pastu ierakstītā veidā, vai ar e-parakstu uz e-pastu.

Atcerēties PARAKSTĪT visus 3.eksemplārus;

Last modified: 11. novembris, 2021