Novembra beigās notika Imunizācijas valsts padomes sēde, kurā tika pārrunāta bērnu vakcinācija pret Covid-19. 2021. gada 29. novembra protokols lasāms šeit.

Dokumentā parādās informācija, kas liek aizdomāties par šī preparāta sasteigto izstrādi un ārkārtas situācijas autļaujas izsniegšanu:

1.

Dr. Dina Apele-Freimane: Šoreiz vakcīnas pētījuma mērķis nebija izvērtēt primāri vakcīnas efektivitāti, jo tā tika ekstrapolēta no gados vecākajām grupām. Šajā gadījumā mērķis bija izvērtēt vakcīnas drošumu. Trīs mēneši tika uzskatīti par pietiekamu laiku, lai sagaidītu kādas vēlīnas blakusparādības.”

Avots: ​​www.spkc.gov.lv

Pārdomas:

Tātad vakcīnas efektivitāte nebija šī preparāta primārais mērķis? Zinot to, ka mazi bērni vieglāk un mazāk simptomātiski slimo ar Covid-19, kāds patiesībā ir preparāta injicēšanas mērķis, ja pat tā efektivitāte nav prioritāte? Drošums? Kādēļ šis preparāts jāinjicē, ja tas var radīt kaitējumu?

Tātad ilgtermiņa blakusparādības var izpausties vien trīs mēnešu laikā? Un tas tiek uzskatīts par optimālu laiku bērnu novērošanai? To bērnu, kuriem blakusparādības izpaudīsies vēlāk, vecāki vai pārstāvji nevarēs pierādīt, ka tās ir injekcijas sekas.

2.

Dr. Dina Apele-Freimane: Kopumā, kaut arī tika konstatēts, ka absolūti tiešs ieguvums bērniem no šīs vakcīnas nav tik liels, ņemot vērā to, ka tomēr smagāks saslimšanas risks šajā vecuma grupā ir mazāks nekā vecākiem bērniem un pieaugušajiem.”

Avots: ​​www.spkc.gov.lv

Pārdomas:

Ja nav konstatēts tiešs ieguvums bērniem no šīs eksperimentālās injekcijas, tad kādēļ tā vispār jāizstrādā?

Vienmēr būs bērni un pieaugušie, kurir riska grupā un kuriem jebkura saslimšana var noritēt smagāk, bet tas nav iemesls, lai pakļautu eksperimentālajai devai visus bērnus kopumā.

3.

Dr. Dina Apele-Freimane: “Jāatzīmē, ka Pediatru komitejā tika nolemts, ka bērnu vakcinācijas jautājums tiek atstāts katras valsts veselības aprūpes sistēmas pārziņā, katra valsts izstrādā savas rekomendācijas, moduļus bērnu vakcinēšanā.”

Avots: ​​www.spkc.gov.lv

Pārdomas:

Tātad ikviena ES dalībvalsts pati pieņem lēmumu, vai šī eksperimentālā deva būs brīvprātīga vai piespiedu kārtā, piemēram, lai apmeklētu dārziņu vai skolu. Vai tā ir demokrātija, par kuru cilvēki iestājušies?

4.

Kardioloģe Ingūna Lubaua: “Ņemot vērā mehānismu, kā rodas miokardīts pēc Covid-19 vakcinācijas, tad varētu attiecināt, ka vecuma grupā 5-11 gadi arī pēc vakcinācijas miokardīti būs retāk, jo arī visi citi izraisīti miokardīti ir retāk šajā vecuma grupā.”

Avots: ​​www.spkc.gov.lv

Pārdomas:

Vai tiešām šai asociētajai profesorei šķiet pieņemami, ka cilvēkiem un īpaši piecus gadus veciem bērniem var rasties miokardīts? Vai tiešām šī preparāta ieguvums pārsniedz iespējamos zaudējumus?

5.

Bērnu vakcinācija pret Covid-19 ir akceptēta, pamatojoties uz vien trīs mēnešus ilgušu klīnisko pētījumu, kurā piedalījās tikai 3082 bērni!

Un pēc šiem īstermiņa datiem tiek spriests, ka visi bērni vecumā no 5 līdz 11 gadiem var saņemt šo eksperimentālo injekciju! Un Imunizācijas valsts padomes locekļi atbalsta bērnu vakcināciju ar jauno nepietiekami pētīto preparātu.

Avots: ​​www.spkc.gov.lv
Preparāta pielietošana bērniem apstiprināta ar šādu argumentu:

Klīniskajā pētījumā netika ziņots par miokardīta vai perikardīta gadījumiem bērniem vecumā no 5 līdz 11 gadiem (n = 3,082), lai gan pētījumā iekļauto dalībnieku skaits bija nepietiekošs, lai varētu novērtēt miokardītu risku.”

Netika ziņots par miokardīta vai perikardīta gadījumiem, JO nebija pietiekami daudz dalībnieku, lai novērtētu miokardīta risku!
Avots: ​​www.spkc.gov.lv

Tikmēr citviet pasaulē, kur jauniešu vakcinēšana ar kovid preparātiem sākta jau agrāk, strauji palielinājies ziņojumu skaits par miokardītu pusaudžiem un jauniešiem. Šīs iekaisīgās sirds reakcijas radās neilgi pēc mRNS COVID-19 vakcinācijas.”

Avots: https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpt.2499

Neskatoties uz šiem apstākļiem un jauno vakcīnu spēju nopietni iedragāt vispārējo veselības stāvokli, dažādu organizāciju pārstāvji un lēmumu pieņēmēji turpina ieteikt vakcināciju pret kovid bērniem un jauniešiem.

Avots:

Clinical Considerations: Myocarditis after mRNA COVID-19 Vaccines | CDC

Last modified: 7. decembris, 2021