Ja tiek ieviesta Covid-19 vai jebkura cita piespiedu vakcinācija: esiet informēti un gatavi stāties pretī tiem, kuri vēlas injicēt medikamentus jūsu vai jūsu bērnu organismā, neuzņemoties nekādu atbildību par iespējamajām sekām.

Saprātīga pieeja: kā rīkoties, ja jums vai jūsu bērnam liek vakcinēties

Lūdziet uzrādīt sekojošus dokumentus:

1. Medikamenta (vakcīnas) kvalitātes sertifikāts;

2. Informācija par ražotāju, kas izstrādājis šo vakcīnu;

3. Vakcīnas ražotāja licences dokumenti:

 • Izraksts par preparāta reģistrācijas informāciju Latvijas Zāļu reģistrā;
 • Vakcīnas izstrādātāja un ražotāja akreditācijas dokumenti;
 • Vakcīnas izstrādātāja un ražotāja aktīvās licences.

4. Sertifikāti par preparāta testēšanu un drošumu;

5. Vakcīnas kontradikciju un iespējamo blakusparādību saraksts un veikto randomizēto, dubultmaskēto pētījumu rezultāti, kuros apskatīta šīs vakcīnas efektivitāte un drošums, salīdzinot ar Placebo grupu;

6. Dokumenti par apdrošināšanas segšanu un kompensācijas summu par komplikācijām, kas radušās preparāta injicēšanas rezultātā.

7. Dokumentu, kurā norādīts, kādā veidā tiek novērtēta cilvēka veselības stāvokļa pasliktināšanās pēc vakcinācijas un iespējamo saistību ar medicīnisko manipulāciju – vakcinēšanu ar konkrēto preparātu. Atsaukties var uz Ministru kabineta noteikumiem nr.1040Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām”, kur norādīts, ka, ja sarakstā esošās komplikācijas parādās noteiktā laika posmā pēc vakcinācijas, tad ārstniecības personai ir jāziņo par vakcīnas komplikāciju.”

Avots: https://likumi.lv

8. Personai, kas vakcinē, palūdziet uzrādīt sekojošu dokumentus:

 • Medicīniskā izglītība;
 • Akreditācija un sertifikācija par kompetenci šajā medicīnas nozarē;
 • Atļauja strādāt un veikt medicīniskās manipulācijas – izdruka par personas reģistrāciju ārstniecības personu reģistrā;
 • Medicīnas grāmatiņa;
 • Dokuments par to, ka šī persona nav inficējusies ar Covid19 pēdējo 24 stundu laikā. Izdruka par Covid-19 testa veikšanu pēdējo 10 dienu laikā (pašizolācijas drošais laiks – 10 dienas).
Avots: https://likumi.lv

Pēc tam likt personai, kas vakcinē, parakstīt dokumentu, ka ar JUMS UN JŪSU BĒRNIEM NEKAS NENOTIKS pēc vakcinācijas un, ka viņš/viņa uzņemas pilnu emocionālo un materiālo atbildību par šīs medicīniskās manipulācijas veikšanu un par tās iespējamajām negatīvajām sekām.

Izdrukājiet šo informāciju un nepieciešamības gadījumā dalieties ar saviem ģimenes locekļiem, draugiem un paziņām.

Kad saņemsiet visus šis dokumentus, rūpīgi iepazīstieties ar jums sniegto informāciju un pieņemiet informētu un apzinātu izvēli, kas nebalstās uz bailēm un manipulāciju, kā arī centieniem ierobežot jūsu ķermeņa neizskaramības tiesības.

Dokumenti lejuplādei un izdrukai:

 1. Augstākminētā teksta apkopojums PDF formātā: Šeit
 2. Vakcinācijas apliecinājuma dokuments, ko paraksta persona, kas vakcinē: Šeit
 3. Ministru kabineta noteikumi nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi”:

22. Iedzīvotājiem ir tiesības izvēlēties vakcinācijas iestādi vai ārstniecības personu, kura veiks vakcināciju, kā arī atteikties no vakcinācijas, arī no aizbildnībā esošas personas vakcinācijas.

Avots: https://likumi.lv

4. Ministru kabineta noteikumi nr.1040 “Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām”:

2. Vakcinācijas izraisītās komplikācijas, par kurām ārstniecības persona ziņo, norādītas šo noteikumu pielikumā.

3. Par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām ziņo, ja tās konstatētas šo noteikumu pielikumā norādītajā laika intervālā pēc vakcinācijas.

Avots: https://likumi.lv
Last modified: 1. oktobris, 2021