Pievēršam uzmanību vēl kādam faktam.

Tas ir vizuāli attēlojams, un atklāj iespējamo augsta līmeņa lobiju. Ja Jums kāds mēģina iegalvot, ka kovid injekcijas ir drošas, pārbaudītas saskaņā ar augstākā līmeņa zinātniskajiem kanoniem, un, ka viens no preparātiem (Pfizer “Comirnaty) pat vairs nav eksperimentāls, jo ir pilnībā autorizēts, tad realitātē:

1. Klīnisko pētījumu, kas ir “Pfizer” vakcīnas autorizācijas pamatā, sponsorējis pats ražotājs -“BioNTech SE”. Vai klīniskā pētījuma iznākums var būt objektīvs, ja to veic virzīšanā tirgū un pārdošanā ieinteresētā puse?

2. Konkrētā klīniskā pētījuma aprakstā norādīts, ka placebo grupa varēja saņemt “Pfizer” injekciju kādā noteiktā klīniskā pētījuma fāzē! Tas ir kas nepieredzēts. Vai to sauc par objektīvu pētījumu? Vai šādā veidā tiek izlīdzināta blakusparādību līkne starp injekciju saņēmušajiem un placebo grupu?

3. Viens no vadošajiem regulatoriem – FDA ( U.S. Food and Drug Administration) jeb ASV Pārtikas un zāļu pārvalde nenorāda visus klīniskos pētījumus, uz kuru pamata tika apstiprināts konkrētais preparāts. Citu ražotāju vakcīnas (“Moderna”, “Johnson&Johnson”, “Astra Zeneca”) joprojām oficiāli ir eksperimentālas.

4. Sabiedrībai nav pieejami FDA veiktās “Comirnaty” drošības un efektivitātes analīzes rezultāti. Vai sabiedrībai ir jātic uz “vārda”? Kāpēc netiek dota iespēja veikt “fact check” minētajai informācijai?

5. FDA dokumentā “Regulatīvās darbības kopsavilkums – “Comirnaty””, norādīts: “No 1. devas līdz 2021. gada 13. marta datu pārtraukšanas datumam kopumā bija 38 nāves gadījumi, 21 “Comirnaty” grupā un 17 placebo grupā. Neviens no nāves gadījumiem netika saistīts ar vakcināciju.” (!) Preparāts tika apstiprināts, neņemot vēra, ka daudzi eksperimenta dalībnieki nomira.

6. Kā norādīts EudraVigilance (Eiropas datubāze par zāļu blakusparādībām), Eiropā kopumā saņemti 370 390 ziņojumi par blaknēm (dati līdz 21.08.2021) pēc “Pfizer” Covid preparāta injicēšanas.

7. Oficiālajā VAERS datubāzē iesniegti 4909 ziņojumi par nāvi pēc Covid injekcijas 0 – 2 dienu laikā pēc tās saņemšanas!

8. Neviens no minētajiem ziņojumiem par blakusparādībām pēc šī preparāta lietošanas netika ņemti vērā. FDA izpratnē tie neskaitās kā pierādījumi tam, ka vakcīna nav līdz galam pārbaudīta un droša.

9. Kripata godīguma: FDA dokumentā “Regulatīvās darbības kopsavilkums – “Comirnaty”” minēts, ka miokardīts un perikardīts ir oficiāli atzīta blaknes pēc “Comirnaty”, un šī informācija iekļauta lietošanas instrukcijā.

10. www.historyofvaccines.org ir godalgota informatīva izglītojošā vietne, kuru izveidoja Filadelfijas Ārstu koledža, viena no vecākajām medicīnas sabiedrībām ASV. Kā norādīts viņu mājaslapā: “Vakcīnu izstrāde ir ilgs, sarežģīts process, kas bieži ilgst 10-15 gadus un ietver gan valsts, gan privāto līdzdalību.”

Vai “Pfizer” vakcīnas autorizācija FDA varētu būt saistīta Skota Gotlība labvēlību, pazīšanos un ciešajām saitēm?

Visus minētās informācijas avotus atradīsiet:

Last modified: 1. oktobris, 2021