Ja masalas nav vīruss, tad ar ko un pret ko tiek vakcinēti bērni?

Jūs noteikti esat dzirdējuši par masalām. “Masalas nāk!” “Eiropu pārņem masalas”, “Masalas plosās Lietuvā; epidēmija draud arī Latvijai” – šādi un līdzīgi virsraksti ik pa laikam lasāmi “vadošajos” ziņu portālos.

“Nav pierādījumu masalu vīrusa eksistencei.” – Šādi skan Štutgartes tiesas spriedums, kas apstiprina vācu virusologa Dr. Stefana Lankas apgalvojumu un meklējumus gandrīz dekādes garumā.

Sekojoši uzdodams jautājums – kas miljoniem bērnu visā pasaulē desmitgadēm ticis un joprojām tiek vakcinēts ar “dzīvo” MMR (masalas-masaliņas-parotīts) vakcīnu?

Saskaņā ar Dr. Lanku, bildes, kurās attēlots “it kā” masalu vīruss, patiesībā ir cilvēka organisma konkrētu šūnu fragmentu attēli. Un tieši tos ietver masalu vakcīnas. Tas izskaidro lielo autisma un autoimūno saslimšanu skaitu un komplikācijas MMR vakcinācijai, jo bērniem tiek ievadīti citu cilvēku šūnu fragmenti (ko organisms sāk uztvert kā slimības ierosinātāju).

“Pamatojoties uz Augstākās tiesas lēmumu, no šā brīža jebkuriem nacionāliem un starptautiskiem paziņojumiem par masalu vīrusa eksistenci, inficēšanos ar masalām, kā arī vakcinēšanās jēgu un drošumu pret masalām nav nekāda zinātniska pamatojuma un likumiskā ietvara,” spriedumu komentē Dr. Stefans Lanka.

Visā pasaulē nav atrodams neviens zinātnisks pētījums, kas spētu pierādīt masalu vīrusa eksistenci.

Notikuma attīstības īsa hronoloģija:

2011. gada 24. novembrī Dr. Lanka savā mājaslapā izsludināja 100 tūkstošu eiro atlīdzību tam, kurš spēs pierādīt masalu vīrusa eksistenci. Paziņojumā tika norādīts: “Balva tiks izmaksāta apmaiņā pret zinātnisku publikāciju, kurā tiks pierādīta masalu vīrusa eksistence un noteikts masalu vīrusa diametrs.”

2012. gada janvārī dr. Deivids Bardens pieprasīja naudas balvas izmaksu. Dr. Lankam viņš nosūtīja sešas publikācijas par masalu vīrusu.

Tomēr Dr. Lanka atteicās maksāt, jo, viņaprāt, publikācijās nebija vajadzīgo pierādījumu. Dr. Bardens šo rīcību apstrīdēja tiesas ceļā.

2015. gada 12. martā Rāvensburgas apgabaltiesas spriedums noteica, ka Dr. Bardens nepieciešamos kritērijus naudas balvas saņemšanai tika izpildījis.

Dr. Lanka šo lēmumu apstrīdēja un 2016. gada 16. februārī Štutgartes Augstākā tiesa, izskatot pirmās instances nolēmumu, atzina, ka Bardena piedāvātās publikācijas tomēr nepierāda masalu vīrusa eksistenci, un Dr. Lankam nav pienākuma izmaksāt naudas balvu.

Avots: http://lrbw.juris.de

2017. gada 16. janvārī Vācijas Federālā tiesa apstiprināja Štutgartes tiesas lēmumu.

Lūk, ko atklāj tiesvedības protokols:

Rostokas universitātes medicīniskās mikrobioloģijas, virusoloģijas un higiēnas katedras vadītājs Andreā Podbeļskis, kurš prāvā tika pieaicināts eksperta lomā, paziņoja, ka neviens no sešu Dr. Bardena piedāvāto zinātnisko publikāciju autoriem netika veicis kontrolētu eksperimentu saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem un atzītu zinātnisko praksi.

Profesors Podbeļskis uzskata, ka kontrolētu eksperimentu neesamība ir visu sešu Dr. Bardena atrasto publikāciju metodoloģiski vājais punkts. Turklāt tās ir vienīgās mūsdienās eksistējošās publikācijas, kurās kaut attāli tiek mēģināts pierādīt masalu vīrusa eksistenci.

Tiesas gaitā atklājās vēl kāds nozīmīgs fakts:

Roberta Koha institūts, kas Vācijā pielīdzināms Latvijas Slimību kontroles un profilakses centram, pretēji Vācijā pieņemtajam likumam “Par aizsardzību no infekcijas saslimšanām”, vēl nekad nav veicis testus, kas apstiprinātu šķietamā masalu vīrusa eksistenci, kā arī publicēt rezultātus. Roberta Koha institūta pārstāvji gan apgalvojuši, ka veikti iekšējie pētījumi saistībā ar masalām, taču atteikušies tos publiskot vai uzrādīt jebkādus secinājumus. “Strīds par vīrusu” starp dr. Stefanu Lanku un vācu ārstu Deividu Bardenu piesaistīja starptautisku uzmanību, savukārt pieminētā masalu vīrusa tiesvedība ar jaunu sparu uzjundīja debates par vakcinācijas jēgu un lietderību.

Avots: http://lrbw.juris.de

Aplūkošanas vērti avoti:

Publikācija veltīta “Vakcīnrealitāte Latvijā” izglītojošā projekta atbalstītājai Kristīnei. Paldies!

Last modified: 1. oktobris, 2021