Veselības ministrija paziņojusi, ka pret slaveno vīrusu drīkstot vakcinēties arī pusaudži. Iestādes “Facebook” lapā norādīts: “No šodienas, 17. maija, tiek uzsākta 16-17 gadu vecu jauniešu vakcinācija pret Covid-19 ar “Pfizer/BioNTech” vakcīnu “Comirnaty”.

Atbilstoši Pacientu tiesību likuma 13. pantam nepilngadīgiem pacientiem  no 14 gadu vecuma ārstniecība ir pieļaujama, ja saņemta viņu piekrišana, līdz ar to ir jaunieši paši var pieņemt lēmumu vakcinēties un nav nepieciešama vecāku vai aizbildņu atļauja vakcīnas saņemšanai.”

Avots: https://fb.watch

Kā norādīts Pacientu tiesību likuma 13. pantā: “Nepilngadīga pacienta (no 14 gadu vecuma) ārstniecība ir pieļaujama, ja saņemta viņa piekrišana, izņemot šā likuma 7.panta astotajā daļā noteikto.”

Avots: https://likumi.lv

Tātad tiek uzskatīts, ka 14 gadus vecs bērns, kurš iet 7./8. klasē un tikko sācis apgūt bioloģiju, ir spējīgs pieņemt lēmumu par savu ārstniecību un medikamentu lietošanu?

Šeit zem sadaļas “Tematiskais plānojums” var apskatīt dokumentu, kur uzskaitītas tēmas, ko bērni apgūst 7. klasē.

Avots: www.zvaigzne.lv

Pacientu tiesību likuma 7. pantā norādīts: Ja pacients sava veselības stāvokļa vai vecuma dēļ pats nespēj pieņemt lēmumu par ārstniecību, tiesības pieņemt lēmumu par piekrišanu ārstniecībai kopumā vai ārstniecībā izmantojamai metodei vai atteikšanos no ārstniecības kopumā vai ārstniecībā izmantojamās metodes ir pacienta laulātajam, bet, ja tāda nav, — pilngadīgam un rīcībspējīgam tuvākajam radiniekam šādā secībā: pacienta bērniem, pacienta vecākiem, pacienta brālim vai māsai, pacienta vecvecākiem, pacienta mazbērniem.”

Avots: https://likumi.lv

Aktualizējas jautājums par pansionātiem un bērnu namiem, kuros dzīvo jaunieši ar dažādām veselības problēmām un iespējamajām problēmām, kas apgrūtina lēmuma pieņemšanu par vai pret vakcināciju pret jauno vīrusu. Kas minētajās iestādēs var notikt ar tiem jauniešiem, kuri neapzināti piekrīt viņiem piedāvātajām eksperimentālajām medicīniskajām manipulācijām?

Pašlaik vakcinācija pieejama 16-17 gadus veciem jauniešiem, bet tikai laika jautājums, kad tiks dota zāļā gaisma 12-15 gadus vecu bērnu vakcinācijai! Pašlaik notiek vakcīnas ražotāja “Pfizer” sponsorētie klīniskie pētījumi par bērnu no 6 mēnešu līdz 11 gadu vakcināciju.

Latvija neatpaliek: 2021. gada 5. maijā ZVA mājaslapā parādījās šāda informācija: “Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) ir sākusi izvērtēt pieteikumu Covid-19 vakcīnas “Comirnaty” lietošanai bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem.

Avots: www.zva.gov.lv

Preparātu ražotāja “Pfizer” mājaslapā norādīts, ka 3. fāzes klīniskais pētījums uz bērniem ir sācies 2020. gada jūlijā, t.i. nav pagājis pat gads, kad jau pieņemts lēmums par medicīniskās substances “drošumu”!

Avots: www.pfizer.com

Uzmanības vērts teikums: “2021. gada martā “Pfizer” un “BioNTech” vakcinējuši pirmos veselos bērnus globālajā 1/2/3 fāzes nepārtrauktajā pētījumā, lai uzzinātu, vai vakcīna var izraisīt imūnreakciju pret COVID-19 un vai tā ir droša bērniem vecumā no 6 mēnešiem līdz 11 gadi.”

Tātad vakcīnas klīniskajā pētījumā piedalās pilnīgi veseli bērni bez imūnsistēmas traucējumiem vai citām kaitēm. Kā šāda veida vakcīna iedarbosies un tiem jauniešiem un bērniem, kuriem ir novājināta imūnsistēma vai hroniskas saslimšanas?

Kurš uzņemsies atbildību par veselības stāvokļa pasliktināšanos pēc vakcinācijas, kas faktiski ir imūnsistēmas stimulācija? Vai ieguvums pārsniedz iespējamos zaudējumus, ar ko riskē bērns?

Kā norādīts “Pfizer” mājaslapā publicētajā dokumentā par bērnu vakcināciju pret Covid-19, izmantojot “Comirnaty” vakcīnu: ““Pfizer-BioNTech” COVID-19 vakcīna ir neapstiprināta vakcīna. Klīniskajos pētījumos aptuveni 23 000 cilvēku no 12 gadu vecuma ir saņēmuši vismaz vienu Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcīnas devu.”

Turpat tālāk: “Aizsardzības ilgums pret COVID-19 pašlaik nav zināms.”

Avots: http://labeling.pfizer.com

Tātad pats ražotājs norāda, ka vakcīna nav apstiprināta un tās iedarbības ilgums nav zināms!

Turpat tālāk norādīts saraksts ar iespējamajām blakusparādībām: “Šīs var nebūt visas iespējamās Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcīnas blakusparādības. Var rasties nopietnas un negaidītas blakusparādības. Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcīna joprojām tiek pētīta klīniskajos pētījumos.”

Avots: http://labeling.pfizer.com

Dokumentā norādītās blakusparādības:

 • Nopietnas alerģiskas reakcijas;
 • Ar alerģiju nesaistītas reakcijas kā izsitumi, nieze, nātrene vai sejas pietūkumus vakcinācijas pusē;
 • Sāpes injekcijas vietā;
 • Nogurums;
 • Galvassāpes;
 • Muskuļu sāpes;
 • Drebuļi;
 • Locītavu sāpes;
 • Drudzis;
 • Injekcijas vietas pietūkums;
 • Injekcijas vietas apsārtums;
 • Slikta dūša;
 • Slikta pašsajūta;
 • Limfmezglu pietūkums (limfadenopātija);
 • Caureja;
 • Vemšana;
 • Sāpes rokā.

Uzmanības vērta informācija, ko norāda ražotājs:

“KAS NOTIKS, JA ESMU NOLĒMIS NEVAKCINĒTIES AR “ PFIZER-BIONTECH” COVID-19 VAKCĪNU?”

Atbilde: “Jūsu izvēle ir saņemt vai nesaņemt “Pfizer-BioNTech” COVID-19 vakcīnu. Ja jūs nolemjat to nesaņemt, tas nemainīs jūsu standarta medicīnisko aprūpi.”

Avots: http://labeling.pfizer.com

Bet kā pašlaik notiek Latvijas medicīnas iestādēm, kāda ir realitāte?

Ko vecāki var darīt un kā ar saviem bērniem pārrunāt Covid-19 vakcināciju?

Ja bērniem un vecākiem atšķiras uzskati par Covid-19 vakcināciju, ir vēlams pārrunāt visas neskaidrības un kopīgi izanalizēt oficiāli pieejamos avotus par “Comirnaty” vakcīnu. Veltīt vienu vakaru informācijas analizēšanai un kopīgai apspriešanai. Saruna ir vislabākais veids, lai kliedētu šaubas un bailes.

Izdrukāt:

 1. Izdrukāt “Comirnaty” zāļu aprakstu un lietošanas instrukciju: šeit;
 2. FDA dokuments par “Pfizer” vakcīnu: šeit;
 3. Pārskats par “Comirnaty” vakcīnu un to, kāpēc tā ir atļauta ES: šeit;
 4. Medicīniskos dokumentus un medicīnas vēsturi, kas ir pieejama par katru no bērniem.

Analīzes, ko vēlams veikt pirms jebkuras mākslīgās imunizācijas:

 1. Vispārējais veselības stāvokļa novērtējums;
 2. Antivielu esamība uz konkrētu slimību;
 3. Alerģiju testi uz vakcīnu sastāvdaļām;
 4. HIV (cilvēka imūndeficīta vīruss) eksprestests ;
 5. Imūnsistēmas novērtējums;

Svarīga lasāmviela:

 1. “Vakcīnrealitāte Latvijā” veiktā izpēte par “Comirnaty” vakcīnu, balstoties uz oficiālajiem avotiem: šeit.

Sarunu temati:

 • Cilvēki uzskata, ka Covid-19 vakcīnas ir tas pats, kas klasiskās vakcīnas. Taču patiesībā tas ir aplami. Būtu vēlams pašiem salīdzināt un izanalizēt, pēc kādiem parametriem abu veidu preparāti atšķiras. Klasiskajās vakcīnās ir novājinātas vai beigtas vīrusa daļiņas. Savukārt Covid-19 vakcīnas nesatur konkrēto vīrusu, jo izveidotas pēc cita principa.
 • Kopīgi pārlasīt “Vakcīnrealitāte Latvijā” veikto izpēti par “Comirnaty” vakcīnu un pārrunāt iespējamo ieguvumu attiecībā pret blakusparādībām, ko var iegūt. Uzmanības vērts fakts ir par nepietiekami pieejamu informāciju par ietekmi uz auglību.
 • Izrunāt slimības, kas ir bijušas ģimenē gan pašiem, gan arī radiem un vecvecākiem. Ir svarīgi saprast, ka mūs vieno kopīga ģenētika, un tik nopietna medicīniskā iejaukšanās kā mākslīgā imunizācija vai mRNS preparāta injicēšana var nopietni ietekmēt imūnsistēmu un visas organisma sistēmas;
 • Pārrunāt tādu tēmu kā kritisko domāšanu un to, cik svarīgi ir analizēt apkārt pieejamo informāciju. Ka tas ir OK, ja jaunietim ir savs personīgais viedoklis, kas nesaskan ar vienaudžu domām. Nav jāskrien visiem pakaļ, lai tikai “iederētos”.
 • Vecākiem ir jāprot pamatot savs viedoklis saistībā ar Covid-19 vakcināciju, kas ir balstīts uz oficiālo informāciju un pieejamajiem datiem.

Viedoklim par Covid-19 vakcināciju nav jābūt balstītam uz bailēm, “jo tā dara visi”, šantāžu, meliem un dezinformāciju.

Last modified: 1. oktobris, 2021