Ko nozīmē normatīvajos aktos ietvertais jēdziens “obligātā vakcinācija”:

Tās ir valsts obligātās saistības, kas nozīmē valsts pienākumu nodrošināt vakcīnu pieejamību un vakcinācijas pakalpojumus.

Termins neattiecas uz cilvēkiem – valsts iedzīvotājiem un neuzliek pienākumu vakcinēties.

Arī līdz šim attiecībā uz bērnu vakcināciju tika lietots vārdu savienojums “obligātās vakcīnas”, “obligāto vakcīnu kalendārs”.

Kā skaidro “Latvijas Vēstnesis”, “vārdu savienojums „obligātā vakcinācija” nav jāsaprot kā valsts izdots likums, kas noteiktu, ka visiem vecākiem savs bērns ir obligāti jāvakcinē.

Avots: https://lvportals.lv

Patiesībā šis jēdziens nozīmē to, ka katram bērnam Latvijā ir obligāti garantētas tiesības būt pasargātam pret „Vakcinācijas noteikumos” minētajām infekcijas slimībām, ka valsts obligāti garantē katram bērnam bezmaksas vakcināciju, un ka ikviens primārās veselības aprūpes ārsts obligāti piedāvā „Vakcinācijas kalendārā” noteiktās potes pacientiem, izskaidro vakcinācijas nozīmi un nodrošina apstākļus vakcinācijas pakalpojumu saņemšanai.

Avots: https://likumi.lv

Kamēr valstij un ārstiem obligāti jāpilda likumos noteiktais un apsolītais, tikmēr „Vakcinācijas noteikumu” 22. punkts nosaka, ka iedzīvotājiem ir tiesības izvēlēties vakcinācijas iestādi vai ārstniecības personu, kura vakcināciju veiks, kā arī atteikties no vakcinācijas, arī no aizbildnībā esošas personas vakcinācijas. Savukārt 28. pants nosaka: “ja vakcinējamā persona atsakās no vakcinācijas, ārstniecības personas pienākums ir izskaidrot minētajai personai attiecīgā profilakses pasākuma nozīmi individuālās un sabiedrības veselības aizsardzībā. Ja vakcinējamā persona nemaina savu lēmumu, ārstniecības persona rakstiski noformē atteikumu un vakcinējamā persona to paraksta.”

Avots: https://likumi.lv

Valsts darba inspekcijā norāda: “Covid-19 vakcinācija ir brīvprātīga. Ja darbinieks atsakās to veikt, darba devējs nedrīkst radīt nelabvēlīgas sekas, piemēram, uzteikt darbu.”

Avots: www.facebook.com

Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 27.01.2021 rezolūcijas Nr.2361 punkts Nr. 7.3.1. nosaka: “jānodrošina, ka iedzīvotāji tiek informēti par to, ka vakcinācija NAV obligāta (piespiedu), un ka neviens netiek politiski, sociāli vai citādā veidā ietekmēts (piespiests) vakcinēties, ja vien pats to nevēlas.”

Avots: https://pace.coe.int/

Esiet veseli un brīvi paudiet savu izvēli!

Pārbaudīt šo informāciju internetā:

Epidemioloģiskās drošības likums: šeit

Latvijas Vēstnesis: šeit

EP Parlamentārās asamblejas rezolūcija: šeit

Vakcinācijas noteikumi: šeit

Last modified: 1. oktobris, 2021