Covid-19 preparātu zāļu aprakstos minēts, ka šīs zāles ir reģistrētas ar nosacījumu. Arī brīdinājuma zīme to zāļu aprakstos – apgrieztais melnais trijstūris – norāda, ka šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.

“Pfizer” zāļu aprakstā rakstīts: Šīs zāles ir reģistrētas “ar nosacījumiem”. Tas nozīmē, ka ir sagaidāmi papildu dati par šīm zālēm. Eiropas Zāļu aģentūra vismaz ik gadu pārbaudīs jauno informāciju par šīm zālēm un vajadzības gadījumā atjauninās šo zāļu aprakstu”

Avots: https://ec.europa.eu
Avots: https://ec.europa.eu

“Pfizer”

“Pfizer” preparāts joprojām atrodas 4. fāzes klīniskajā izpētē.

Klīniskā pētījuma numurs: NCT04368728

Klīniskā pētījuma apraksts: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728

Avots: https://clinicaltrials.gov

Uzmanības vērts fakts: šo klīnisko pētījumu sponsorē pats preparāta ražotājs t.i. “BioNTech SE”.

“Vaxzevria” / “AstraZeneca”

“Vaxzevria” preparāts joprojām atrodas 4. fāzes klīniskajā izpētē.

Klīniskā pētījuma numurs: NCT04516746

Klīniskā pētījuma apraksts: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746

Uzmanības vērts fakts: šo klīnisko pētījumu sponsorē pats preparāta ražotājs t.i. “AstraZeneca”.

Avots: https://clinicaltrials.gov

“Moderna”

“Moderna” preparāts joprojām atrodas 4. fāzes klīniskajā izpētē.

Klīniskā pētījuma numurs: NCT04470427

Klīniskā pētījuma apraksts: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427

Uzmanības vērts fakts: šo klīnisko pētījumu sponsorē pats preparāta ražotājs t.i. “ModernaTX, Inc.”.

Avots: https://clinicaltrials.gov/

“Janssen”

“Janssen” preparāts joprojām atrodas 3. fāzes klīniskajā izpētē.

Klīniskā pētījuma numurs: NCT04505722

Klīniskā pētījuma apraksts: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722

Uzmanības vērts fakts: šo klīnisko pētījumu sponsorē pats preparāta ražotājs t.i. “Janssen Vaccines & Prevention B.V.”.

Avots: https://clinicaltrials.gov
Last modified: 1. oktobris, 2021