Eiropas medicīnas aģentūras mājaslapā norādīts: “Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda nekādu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, tomēr dati par “Comirnaty” lietošanu grūtniecības laikā ir ļoti ierobežoti. Lai gan nav pētījumu par zīdīšanu, risks zīdīšanai nav sagaidāms.

Avots: www.ema.europa.eu

Arī par “Spikevax” / “Moderna” minēta tāda pati informācija: “Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, tomēr dati par “Spikevax” lietošanu grūtniecības laikā ir ļoti ierobežoti. Lai gan nav pētījumu par zīdīšanu, nav sagaidāms zīdīšanas risks.

Avots: www.ema.europa.eu

Tas pats minēts arī par “Vaxzevria” / “Astrazeneca” preparātu: “Sākotnējie pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, tomēr dati par “Vaxzevria” lietošanu grūtniecības laikā ir ļoti ierobežoti. Lai gan nav pētījumu par zīdīšanu, nav sagaidāms zīdīšanas risks.”

Avots: www.ema.europa.eu

Arī “Janssen” preparātam nav pietiekami daudz datu par tā izmantošanu grūtniecēm: “Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda COVID-19 vakcīnas “Janssen” kaitīgo ietekmi uz grūtniecību. Tomēr dati par COVID-19 vakcīnas “Janssen” lietošanu grūtniecības laikā ir ļoti ierobežoti. Nav pētījumu par COVID-19 vakcīnu “Janssen” par zīdīšanu, taču nav paredzams zīdīšanas risks.”

Avots: www.ema.europa.eu

Visu četru minēto Covid -19 preparātu zāļu aprakstos norādīts, ka nav pietiekami daudz datu, lai izvērtētu šo preparātu drošību grūtniecēm un barojošām māmiņām.

Tikai pamatojoties uz pētījumiem ar dzīvniekiem tiek “uzskatīts”, ka tas neatstās nekādu iespaidu uz sievietēm un to pēcnācējiem. Un visu četru zāļu aprakstos rakstīts, ka šo preparātu ievadīšana grūtniecības laikā ir jāapsver tikai tajos gadījumos, kad ieguvums pārsniedz iespējamos zaudējumus.

Bet, tā kā visi četru preparātu drošība un efektivitāte tiek pētīta pašlaik notiekošajām klīniskajā pētījuma, tad atbildību par iespējamajām sekām uzņemsies pati grūtniece.

“Pfizer”: “Pieredze par Comirnaty lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežota. Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu vai netiešu kaitīgu iedarbību uz grūtniecību, embrija/augļa attīstību, atnešanos vai postnatālo attīstību (skatīt 5.3. apakšpunktu).” un “Nav zināms, vai Comirnaty izdalās mātes pienā cilvēkam.”

“Moderna”: “Pieredze par COVID-19 Vaccine AstraZeneca lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežota. Reproduktīvās toksicitātes pētījumi dzīvniekiem nav pabeigti. Pamatojoties uz sākotnējā pētījuma rezultātiem, ietekme uz augļa attīstību nav gaidāma (skatīt 5.3. apakšpunktu).” un “Nav zināms, vai COVID-19 Vaccine Moderna izdalās cilvēka pienā.”

“Vaxzevria”/”Astrazeneca”: “Pieredze par Vaxzevria lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežota. Reproduktīvās toksicitātes pētījumi dzīvniekiem nav pabeigti. Pamatojoties uz sākotnējā pētījuma rezultātiem, ietekme uz augļa attīstību nav gaidāma (skatīt 5.3. apakšpunktu).” un “Nav zināms, vai Vaxzevria izdalās mātes pienā.”

“Janssen”: “Pieredze par COVID-19 Vaccine Janssen lietošanu grūtniecēm ir ierobežota. COVID-19 Vaccine Janssen pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par tiešu vai netiešu nelabvēlīgu ietekmi uz grūsnību, embrija un (vai) augļa attīstību, dzemdībām vai postnatālo attīstību (skatīt 5.3. apakšpunktu).” un “Nav zināms, vai COVID-19 Vaccine Janssen izdalās cilvēka pienā.”

“Pfizer”

Avots: https://ec.europa.eu

“Moderna”

Avots: https://ec.europa.eu

“Vaxzevria”/”Astrazeneca”

Avots: https://ec.europa.eu

“Janssen”

Avots: www.ema.europa.eu

VAERS ziņošanas datubāzē norādītas šādas blakusparādības pēc Covid-19 preparātu injicēšanas grūtniecēm (dati līdz 11.06.2021):

Spontānais aborts: 692 gadījumi;

Menstruācijas traucējumi: 2690 gadījumi;

Maksts / dzemdes asiņošana (visos vecumos): 1026 gadījumi;

Maksts / dzemdes asiņošana (> 50 gadi): 203 gadījumi

Avots: www.openvaers.com

Savukārt Eiropas blakusparādību ziņošanas mājaslapā (EudraVigilance) norādīts (dati līdz 19.06.2021):

Pēc “Pfizer” preparāta injicēšanas ir ziņots par šādiem gadījumiem:

spontānie aborti: 278;

nedzīvi piedzimuši mazuļi: 6;

augļa nāves gadījumi: 23;

priekšlaicīgas dzemdības: 5

Avots: www.adrreports.eu
(COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN))
Abortion spontanious
Avots: www.adrreports.eu
(COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN))
Stillborn
 Avots: www.adrreports.eu
(COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN))
Foetal death
 Avots: www.adrreports.eu
(COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN))
Premature labour

Pēc “Moderna” / “Spikevax” preparāta injicēšanas ir ziņots par šādiem gadījumiem:

spontānie aborti: 205;

nedzīvi piedzimuši mazuļi: 3;

augļa bojāeja: 24;

augļa traucējumi: 4;

priekšlaicīgas dzemdības: 9

 Avots: www.adrreports.eu
COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414))
Abortion spontanious
 Avots: www.adrreports.eu
COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414))
Stillborn
Avots: www.adrreports.eu
COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414))
Foetal death
Avots: www.adrreports.eu
COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414))
Foetal disorder
Avots: www.adrreports.eu
COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414))
Premature labour

Pēc “Vaxzevria” / “Astrazeneca” preparāta injicēšanas ir ziņots par šādiem gadījumiem:

spontānie aborti: 119;

nedzīvi piedzimuši mazuļi: 4;

augļa bojāeja: 5;

augļa traucējumi: 2;

priekšlaicīgas dzemdības: 4

Avots: www.adrreports.eu
(COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19))
Abortion spontanious
Avots: www.adrreports.eu
(COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19))
Stillborn
Avots: www.adrreports.eu
(COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19))
Foetal death
Avots: www.adrreports.eu
(COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19))
Foetal disorder
Avots: www.adrreports.eu
(COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19))
Premature labour

Pēc “Janssen” preparāta injicēšanas ir ziņots par šādiem gadījumiem:

spontānie aborti: 5;

augļa bojāeja: 2;

priekšlaicīgas dzemdības: 1

Avots: www.adrreports.eu
(COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S))
Abortion spontanious
Avots: www.adrreports.eu
(COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S))
Foetal death
Avots: www.adrreports.eu
(COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S))
Premature delivery
Last modified: 1. oktobris, 2021