Visu četru minēto Covid-19 preparātu zāļu aprakstos norādīts, ka pašlaik notiek klīniskie pētījumi un joprojām nav zināms, cik ilgi saglabājas aizsardzība pret Covid-19. Minēts, ka šī aizsardzība neizstrādājas visiem cilvēkiem.

“Pfizer”:

Aizsardzības ilgums.

Vakcīnas nodrošinātais aizsardzības ilgums nav zināms, jo to vēl nosaka pašlaik notiekošajos klīniskajos pētījumos.”

Vakcīnas efektivitātes ierobežojumi

“Tāpat kā jebkuras citas vakcīnas gadījumā, vakcinācija ar “Comirnaty” var nenodrošināt aizsardzību visiem tās saņēmējiem. Aizsardzība var nebūt pilnīga līdz 7 dienām pēc otrās vakcīnas devas.”

“Moderna”:

Aizsardzības ilgums

“Vakcīnas nodrošinātais aizsardzības ilgums nav zināms, jo to vēl nosaka pašlaik notiekošajos klīniskajos pētījumos.”

Vakcīnas efektivitātes ierobežojumi

“Vakcinētās personas var nebūt pilnībā aizsargātas līdz 14 dienām pēc otrās devas ievadīšanas. Tāpat kā jebkuras citas vakcīnas gadījumā, vakcinācija ar COVID-19 Vaccine “Moderna” var nenodrošināt aizsardzību visiem vakcīnas saņēmējiem.

“Vaxzevria”/”Astrazeneca”:

Aizsardzības ilgums

“Vakcīnas nodrošinātais aizsardzības ilgums nav zināms, jo to vēl nosaka pašlaik notiekošajos klīniskajos pētījumos.”

Vakcīnas efektivitātes ierobežojumi

“Aizsargājošā ietekme sākas aptuveni 3 nedēļas pēc pirmās Vaxzevria vakcīnas devas. Aizsardzība var nebūt pilnīga līdz 15 dienām pēc otrās vakcīnas devas. Tāpat kā jebkuras citas vakcīnas gadījumā, vakcinācija ar “Vaxzevria”var nenodrošināt aizsardzību visiem vakcīnas saņēmējiem (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Pašreiz pieejamie klīnisko pētījumu dati neļauj novērtēt vakcīnas efektivitāti personām, kuras ir vecākas par 55 gadiem.”

“Janssen”:

Aizsardzības ilgums.

“Vakcīnas radītās aizsardzības ilgums nav zināms, jo klīniskie pētījumi tā noteikšanai vēl turpinās.”

Vakcīnas efektivitātes ierobežojumi

“Personu aizsardzība sākas aptuveni 14 dienu laikā pēc vakcinācijas. Tāpat kā lietojot jebkuru citu vakcīnu, COVID-19 Vaccine “Janssen” var neaizsargāt visus tās saņēmējus (skatīt 5.1. apakšpunktu)”

“Pfizer”

Avots: https://ec.europa.eu

“Moderna”

Avots: https://ec.europa.eu

“Vaxzevria”/”Astrazeneca”

Avots: www.ema.europa.eu

“Janssen”

Avots: https://www.ema.europa.eu

To pašu norāda arī Zāļu valsts aģentūra: “SARS CoV-2 vīruss ir jauns, maz ir arī datu par tā infekcijas radīto imunitāti, tāpat pašlaik nav arī pietiekamu zināšanu, cik ilga būs vakcīnas nodrošinātā imunitāte un vai būs nepieciešamība pēc periodiskām vakcīnas papildu devām ilgnoturīgas aizsardzības nodrošināšanai.”

Avots: www.zva.gov.lv

Eiropas medicīnas aģentūras mājaslapā par visiem četriem Covid-19 preparātiem minēts, ka to aizsardzības ilgums vēl nav zināms un klīniskie pētījumi vēl turpināsies 1-2 gadus.

“Pfizer”:

“Pašlaik nav zināms, cik ilgi saglabājas “Comirnaty” sniegtā aizsardzība. Klīniskajā pētījumā vakcinētos cilvēkus turpinās novērot 2 gadus, lai iegūtu vairāk informācijas par aizsardzības ilgumu.”

Avots: www.ema.europa.eu

“Spikevax” / “Moderna”:

Pašlaik nav zināms, cik ilgi “Spikevax” nodrošina aizsardzību. Klīniskajā pētījumā vakcinētos cilvēkus turpinās novērot 2 gadus, lai iegūtu vairāk informācijas par aizsardzības ilgumu.”

Avots: www.ema.europa.eu

“Vaxzevria” / “Astrazeneca”:

Pašlaik nav zināms, cik ilgi “Vaxzevria” nodrošina aizsardzību. Klīniskajos pētījumos vakcinētos cilvēkus turpinās novērot vienu gadu, lai iegūtu vairāk informācijas par aizsardzības ilgumu.”

Avots: www.ema.europa.eu

“Janssen”:

“Aizsardzība ar COVID-19 vakcīnu “Janssen” sākas apmēram 14 dienas pēc vakcinācijas, taču pašlaik nav zināms, cik ilgi aizsardzība turpinās. Klīniskajos pētījumos vakcinētos cilvēkus turpinās novērot 2 gadus, lai iegūtu vairāk informācijas par aizsardzības ilgumu.”

Avots: www.ema.europa.eu
Last modified: 1. oktobris, 2021